Da vores hjemmeside er i gang med at blive opdateret, bedes du kontakte Sara ved spørgsmål

Kontakt venligst Sara, 30236185 eller sara@dugoerforskellen.dk

Du GØR forskellen er en frivillig forening, hvor alle donationer går 100 % til godgørende formål.

Det er SAMMEN vi kan gøre verden til et bedre sted, hvor vi sikrer, at verdens fattigste og udsatte børn får et værdigt liv med mad på bordet og uddannelse.

Du GØR forskellen indkalder til generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 17. juni 2018 kl 10 i Stilling
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for 2017
  4. Budgetforslag til det kommende år til godkendelse
  5. Forelæggelse af forslag til nye vedtægter
  6. Afstemning om forslag til nye vedtægter
  7. Behandling af andre indkomne forslag
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Eventuelt

Tilmeldelse kan ske ved at sende mail til: sara@dugoerforskellen.dk senest den 10. juni 2018

Jagten på egnede lokaler

Jagten på egnede lokaler Drømmen har meget tidligt været, at åbne vores eget børnehjem i Tanzania. På nuværende tidspunkt er jagten på, at finde egnede lokaler til at åbne vores børnehjem startet. Vi leder efter en bygning, vi kan leje for nogle år, og som indeholder...

læs mere

Støt os i dag – det er SAMMEN vi allerede gør forskellen i morgen

 

Share This